antwerpen-avondantwerpen-nightantwerpen-panoramaantwerpenantwerpen-skyline

Antwerpen à la carte - eten en de stad, van middeleeuwen tot vandaag

Eten in België kan een feest zijn. Dit boek over Antwerpen gaat over het eten en drinken in deze historische havenstad en begeleidt de vaste tentoonstelling in het MAS/Museum aan de Stroom die sinds mei 2016 te zien is.

Antwerpen_Boeken_Antwerpen_a_la_carteDoor de nabije Schelde en het omliggende wegennetwerk kon Antwerpen genieten van een rijke aanvoer van voedsel, waardoor het kon uitgroeien tot stad en rond 1565 al honderdduizend inwoners telde. Tegenwoordig gebeurt de aanvoer van voedsel naar Antwerpen via containers. Daardoor is de havenstad verbonden met een bijzonder groot, wereldwijd platteland.

Voedsel heeft Antwerpen gevormd, want eeuwenlang is het hier elke dag verkocht, klaargemaakt, gegeten en in afval omgezet. Antwerpen à la carte toont met oude en actuele beeldende kunst en met waardevol erfgoed een nieuw portret van Antwerpen als etende stad. Het boek en de gelijknamige expositie in het MAS onthullen het verrassende, grillige en vaak onzichtbare spoor van de voedselketen door Antwerpen sinds 1500. Waar kwamen gewassen vandaan? Waar lagen markten en later winkels? Gelijken hedendaagse keukens en restaurants nog op de keuken en herberg van pakweg de zeventiende eeuw? En waarom werd voedselafval vroeger gerecycled?

Het verhaal van vroeger is tegelijk uiterst actueel. Wereldwijd wonen steeds meer mensen in steden. Zullen al die stedelingen zich in de toekomst op een duurzame manier kunnen voeden? De uitdaging is groot en het verleden kan daarbij inspirerend werken.

Antwerpen à la carte
Leen Beyeres en Ilja van Damme
Bai Bvba, 2016
ISBN 9789085867227
€ 35,-

Bestel Antwerpen à la carte bij bol.com  

Reageer op dit artikel
Mail de redactie
Share dit artikel op Facebook!
Tweet dit artikel op Twitter!
Deel dit artikel!